Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

zabka
zabka
3292 aefc
zabka
Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz - 622 upadki Bunga, czyli demoniczna kobieta
Reposted fromohwow ohwow viajanealicejones janealicejones
zabka
5761 d3f6
The edge of love
Reposted fromjaggal jaggal viajanealicejones janealicejones
zabka

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viatobecontinued tobecontinued
zabka
Reposted fromgoaskalice goaskalice viaretaliate retaliate
zabka
zabka
Ale wieczorami samotność wsadza im paluchy pod żebra.
— Teresa Ewa Opoka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana
zabka
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett

February 26 2017

zabka
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viajazzuj jazzuj
zabka
Reposted fromnewgirl newgirl viaflyleaf flyleaf
zabka
4915 5917
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant vialissie lissie
zabka
5285 3846
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajeannes jeannes
zabka

:)))))))))))))))))))

i have anxiety
Reposted fromvacannes vacannes viacytaty cytaty
zabka
0755 d114
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viavacannes vacannes
zabka
zabka
0428 7c29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl