Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2019

zabka
14:02
7266 f698
<3
Reposted fromMatalisman Matalisman viadestroyed destroyed
zabka
14:02
zabka
14:01
Oddałam kiedyś swoje całe serce komuś, kto po prostu zrobił z tego tatar. I może dlatego dzisiaj jakby mam problem z zaufaniem, mam problem z otworzeniem się i mam problem z tym, żeby na hasło "kocham Cię" zareagować dobrze. Jak się pojawia ta bliskość to już mnie nie ma.
— Agnieszka Chylińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaguerriera guerriera
zabka
14:00
zabka
14:00
13:58
0974 1565 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vianikotyna nikotyna
zabka
13:58
9776 b5b9 500
Reposted frompiehus piehus vianikotyna nikotyna
zabka
13:43
6424 0f3b 500
zabka
13:42
3210 ad73 500
Reposted fromoll oll viaiblameyou iblameyou

February 14 2019

00:13
2094 5275
zabka
00:13
8720 7a9d 500
Reposted fromoll oll viadunkellicht dunkellicht
00:08
You’ll understand why storms are named after people.
F. Scott Fitzgerald,  The Beautiful and Damned 
(via wordsnquotes)
Reposted fromkattrina kattrina viaawaken awaken
zabka
00:07
Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
zabka
00:07
5476 d3a0 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
zabka
00:05
4552 f197 500
zabka
00:04

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
zabka
00:01
zabka
00:00
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson

February 12 2019

zabka
11:02
Mów wszystko szczerze. Tak jest najlepiej. Nawet jeżeli ludzie się nawzajem poranią, albo, jak tym razem, ktoś się zdenerwuje, na dłuższą metę, tak jest najlepiej.
— Haruki Marakami "Norwegian Wood"

February 11 2019

zabka
20:22
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl