Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 12 2019

zabka
20:39
8296 3e12 500
Reposted fromgubert gubert viaveronica-o veronica-o
20:36

September 07 2019

zabka
13:53
2796 9e31 500
Reposted fromtgs tgs viaparamour paramour
zabka
13:52
4236 534c 500
Budapest. 
Reposted fromSylvka Sylvka viaapatyczna apatyczna
zabka
13:52
Gdzie konkretnie? <3 

September 05 2019

zabka
11:37
Skąd mam wiedzieć jak powinna zachowywać się kobieta w moim wieku? Nigdy wcześniej nie byłam w takim wieku.
— znalezione
zabka
11:37
Jak słyszę to smutne pierdolenie o odnajdywaniu samego siebie, o tym, żeby postawić siebie na pierwszym miejscu, mieć odwagę bycia szczęśliwym, to mi się robi niedobrze.
— S. Twardoch
Reposted fromrazemosobno razemosobno viatouchthesky touchthesky

September 04 2019

zabka
21:44
Gdyby nie myśl o samobójstwie, już dawno bym się zabił.
— Emil Cioran, Sylogizmy goryczy.
Reposted frommhsa mhsa vianettle-carrier nettle-carrier
zabka
18:49
Bądź świadom każdego ranka, że możesz nie przeżyć dnia, I każdego wieczoru, że możesz nie przeżyć nocy.
— napis wyryty na katakumbach w Paryżu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatastrofo katastrofo
zabka
18:40
(...) nasz mózg często stawia na swojej drodze ogromną liczbę przeszkód, przez cały czas myśląc, że będą pomocne.
— Tom Phillips – Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viakatastrofo katastrofo
zabka
18:39
1396 bdf5 500
Reposted frompiehus piehus viajustaperson justaperson

August 24 2019

zabka
12:10
6454 12e1
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
zabka
12:10
6447 70f7 500
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa

August 21 2019

zabka
18:00
3274 790d 500
#cynicznyromantyzm
18:00
zabka
17:59
0330 3535 500
Reposted fromantichris antichris viakatastrofo katastrofo
zabka
17:59
3588 572f 500
Reposted fromfungi fungi viakatastrofo katastrofo
zabka
17:57
6604 0f61
Reposted fromkaraibski karaibski viaPoranny Poranny
zabka
17:56
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaclintwestwood clintwestwood
zabka
17:56
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl