Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2019

zabka
07:52
3288 e467 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viacreure creure
zabka
07:50
Ile
Ile
no ile jeszcze
ile
nim powiem w końcu
nareszcie
— Mateusz Kurcewicz, Chwilomyśli
Reposted fromrol rol viaguerriera guerriera

May 17 2019

zabka
12:46


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
Reposted fromlubie-lato lubie-lato viaguerriera guerriera
zabka
12:43
2972 f630
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaolewka olewka
zabka
12:42
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viatouchthesky touchthesky
zabka
12:42
Nieszczęścia nie powinny przydarzać się w maju. Listopad proszę bardzo. Ewentualnie październik. Ale maj? Jak można schrzanić komuś najpiękniejszy miesiąc roku.
— Katarzyna Gacek "W jak morderstwo"
zabka
12:35
Najważniejsze jest podejście, a dzisiaj mam złe.
— Kajman- Bezsenność
Reposted fromdaylight daylight viatouchthesky touchthesky

May 12 2019

zabka
18:11
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaskman askman
zabka
18:10
3549 4224 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viaawaken awaken
zabka
18:10
Reposted fromhwaiting hwaiting viaawaken awaken
zabka
18:06
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna

May 06 2019

17:44
You’re gonna like the way this song makes you depressed
— Matt Berninger (via oscillatewildely)
Reposted fromtwice twice viaciarka ciarka
zabka
17:42
zabka
17:36
9082 b8b1 500
zabka
17:36
8810 fec0 500
Reposted fromsoftboi softboi viatobecontinued tobecontinued
zabka
17:35
9303 c8cb 500
Best of both worlds
Reposted fromanabee anabee viaawaken awaken

April 28 2019

zabka
11:21
2403 4270 500
Reposted frompiehus piehus viaelloko elloko

April 25 2019

00:37
00:36
6083 7902

glossomly:

<b>from weheartit</b>

Reposted fromtosiaa tosiaa viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

March 27 2019

23:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl