Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 27 2017

zabka
13:45
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viadivi divi
zabka
13:44
zabka
13:42
9516 ea71 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatobecontinued tobecontinued
zabka
13:42

– Co byś powiedział sobie młodemu? – pyta Katarzyna Bielas prof. Vetulaniego.

– Mama po moim urodzeniu powiedziała, a jak dorosłem, powtórzyła: „Obyś był dobry i szczęśliwy”. Wydaje mi się, że szczęście jest najważniejsze. Gdy ludzie życzą mi dużo zdrowia, mówię im, że na „Kursku” wszyscy byli zdrowi, ale potonęli, bo szczęścia nie mieli.

— haloziemia
Reposted fromkyte kyte viatobecontinued tobecontinued
zabka
13:40
5561 2c83
Reposted fromnyaako nyaako viatobecontinued tobecontinued
zabka
13:38
zabka
13:37
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna
zabka
13:37

November 24 2017

zabka
12:55
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viadepresja depresja

November 20 2017

20:19
0826 0d2e 500
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajnna jnna
20:19
0825 1fcf 500

cuorella:

+ c u o r e l l a ♡

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viajnna jnna
14:01
3742 d4e4
Reposted fromdivi divi viajnna jnna
zabka
14:01
zabka
13:17
4185 b75f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna

November 15 2017

zabka
08:09
2586 1e9c
Reposted fromblackcandy blackcandy viagdziejestola gdziejestola
zabka
08:08
po pewnych nocach żaden poranek nie jest już taki sam.
Reposted fromawaken awaken viagdziejestola gdziejestola
zabka
08:07
Niska samoocena jest jak jazda przez życie z zaciągniętym hamulcem ręcznym.
— Maxwell Maltz
Reposted fromwhiteicetea whiteicetea viasouxie souxie

November 14 2017

zabka
12:04
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viajnna jnna
zabka
12:03
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
zabka
12:02
8183 a162
Reposted fromintrigante intrigante viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl