Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2017

zabka
18:05
9450 9e3f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaanncey anncey
zabka
18:01
Reposted frombluuu bluuu viaanncey anncey
zabka
17:56
8566 93d5
Reposted frombeaugilar beaugilar viaidzsobie idzsobie
zabka
12:31
Nagle okazuje się, że już się nie da, że jest za późno. Trzeba się kierować uczuciem - jeżeli kogoś kochasz i jest ci z nim dobrze, to nie ma się co zastanawiać, co będzie za rok czy dwa. Rób, co czujesz. Ludzie za bardzo skupiają się na tym, co było lub będzie, zamiast na tym, co jest. Nie podejmują decyzji z wiarą w to, że wszystko się dobrze poukłada, tylko analizują - a jak nie wyjdzie, a jak stracę pracę, a to, a tamto. Trzeba mieć wiarę. A łatwiej mieć wiarę tym, którzy w coś wierzą.
— Sebastian Karpiel-Bułecka
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagofuckyourself gofuckyourself
zabka
12:30
3984 734c
Reposted fromporanny poranny viagofuckyourself gofuckyourself
zabka
12:23
9848 569f
Reposted fromretaliate retaliate viaidzsobie idzsobie
11:11
8763 17c1 500

zjavva:

majewskaphotography:

Powązki cemetery

literally “and that would be enough”

Reposted fromciarka ciarka viaidzsobie idzsobie
11:10
4796 8173
Reposted fromLittleJack LittleJack viaidzsobie idzsobie
10:34
0490 c3d7 500
Reposted fromunco unco viaidzsobie idzsobie
zabka
10:34
2141 b3ab
Reposted fromrol rol viaidzsobie idzsobie
zabka
10:25
2944 22ca 500
Reposted frommagat magat viaidzsobie idzsobie
zabka
08:46
1782 8caf 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaidzsobie idzsobie
zabka
08:42

January 15 2017

zabka
22:18
grafika gif, netflix, and strager things
Reposted fromweightless weightless viadivi divi
zabka
22:15
6257 2242
Reposted fromshar17666 shar17666 viadivi divi
zabka
22:15
0925 a78f
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viadivi divi
zabka
22:12
zabka
22:12
6265 a0f0
Reposted fromcripple cripple viadivi divi
zabka
22:06
Go into the arts. I’m not kidding. The arts are not a way to make a living. They are a very human way of making life more bearable. Practicing an art, no matter how well or badly, is a way to make your soul grow, for heaven’s sake. Sing in the shower. Dance to the radio. Tell stories. Write a poem to a friend, even a lousy poem. Do it as well as you possibly can. You will get an enormous reward. You will have created something.
— Kurt Vonnegut
Reposted fromolewka olewka viacytaty cytaty
zabka
22:03
Ten weekend. My. Miliony rozmów na miliony tematów. Wybuchy śmiechów i łzy wzruszenia. Pozbywanie się wstydu i bezwzględna szczerość. Zaufanie i cudowne oddanie. Uległość i dominacja, balansowanie na krawędzi. Planowanie wspólnej przyszłości i recepty na antydepresanty. Minimalistyczne wnętrza i maksymalne uczucia. Zakochanie. Dużo pewności i motywacji, zapału do pracy nad tym związkiem. Codziennie rano podejmowanie decyzji, że tak, razem zbudujemy coś pięknego, tak, to właśnie z Tobą chcę być. Wspólna chęć, by sobie poradzić i determinacja, która nie pozwala się poddać nawet wtedy, kiedy jest bardzo ciężko. Coś na kształt miłości. Tak tylko przyszło mi do głowy… a może tym razem się uda? Może dzięki tej świadomości, pracy nad sobą, uważności i akceptacji – może w sobie nawzajem znajdziemy szczęście?
Reposted bykudlatyExplorersczekoladowysencinnamongirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl