Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

13:15
7495 9b41 500
zabka
13:14
easy peasy
zabka
13:14
2838 06e9
Reposted fromrisky risky viavaka vaka
09:11
3089 00d0 500
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaapatyczna apatyczna

June 28 2017

zabka
10:37
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
zabka
10:22
6666 6f16 500

June 25 2017

zabka
12:35
zabka
12:35
4405 7bf2
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaPoranny Poranny
zabka
10:08
3455 5fb9
Reposted fromgirlfriendinacoma girlfriendinacoma viaplugss plugss
zabka
09:59
1655 c54a 500
Reposted fromarumhc arumhc viakrainakredek krainakredek
zabka
09:59
4855 4938 500
Reposted fromunaswabsurdzie unaswabsurdzie viaPoranny Poranny
zabka
09:48
0125 1bc7 500
zabka
09:47
2926 04d3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaayati ayati
zabka
09:47

"Posiada jedną bardzo dodatnią cechę - mianowicie podczas wieczorów, które spędzamy razem, umie bardzo ładnie milczeć, podczas gdy ja coś czytam lub piszę. Zadaje mi czasem dziwne pytania, np: co ja myślę, gdy ją całuję. Czasami bez widocznej przyczyny prawdziwe łzy stają w jej oczach i nie chce powiedzieć dlaczego? Kiedyś w nocy rozpłakała się w łóżku, i gdy ją zapytałem dlaczego, odpowiedziała: 'Ja tak walczę z życiem...'."

Władysław Broniewski "Pamiętnik"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahydrosphere hydrosphere

June 24 2017

22:08
3236 d06a
Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues viaikari ikari
zabka
20:44
Jest jak jest. Nic mnie nie boli, tylko ta pustka we mnie. Jakby jakaś pompa wyssała ze mnie wszystko. Jakże zazdroszczę ludziom pogodzonym z codziennością życia. Za nic bym im tego pogodzenia nie zabrał, tylko chciałbym też trochę tego mieć w sobie. Gotów byłbym żebrać o trochę spokoju. Ale u kogo żebrać? Kto mi może ofiarować trochę spokoju, trochę smaku życia?
— Edward Stachura, Pogodzić się ze światem
zabka
20:42
Reposted frombanitka banitka viaciarka ciarka
zabka
12:50
6296 b2ad
Reposted fromsummerkiss summerkiss viatobecontinued tobecontinued
zabka
12:49


Twin Peaks
12:48
2621 1380

Buongiorno

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl