Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

zabka
15:10
4180 58c7
Reposted fromCinCin CinCin viazapachsiana zapachsiana
zabka
15:07
4023 bf44
Byli jak dwa magnesy, które nie mogą się zdecydować, czy się przyciągać czy odpychać.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaeternaljourney eternaljourney
zabka
15:05

Serce miałem jakby wszędzie naraz.


— Vladimir Nabokov
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viajdeg jdeg
zabka
15:04
My, ludzie, jako cywilizacja doszliśmy do takiego momentu, że nie wytrzymujemy już własnych emocji. (…) Ludzie mają teraz wszystko, a tęsknią do najprostszego złapania drugiej osoby za rękę i wspólnego odczuwania.
— Marieta Żukowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zabka
15:02
przestań rywalizować ze wszystkimi. nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viamalaegoistka malaegoistka
zabka
15:01
Znowu to robisz, przywiązujesz się do każdego kto cię zauważy, bo jesteś samotna.
— Biały Oleander
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zabka
15:01
A więc myślę że boisz się być szczęśliwa. Z jakiegoś powodu uważasz, że Twoje życie powinno być szare, nieciekawe i trudne. Myślę że specjalnie przyjmujesz pozę wiecznie niespełnionej, nieszczęśliwej ofiary losu - tak jest łatwiej, nie? Lubujesz się w swoich porażkach i nieszczęściach bo możesz je z łatwością obrócić w żart.
— David Nicholls
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
zabka
15:00
tak - milion małych, james frey.
Reposted byprzeblyski przeblyski
zabka
09:30
zabka
09:29
5250 43cf 500
Reposted fromthesmajl thesmajl
zabka
09:27

deepsh0t11:

This is what happiness looks like

zabka
09:25
"Dobrze jest czasem nie być. Dziś właśnie mnie nie było. Siedziałem sobie cichutko w kąciku własnej reżyserki, dmuchając w kubek herbaty i trenując niebycie. Szło mi coraz lepiej. (...)  Są takie dni, kiedy niebycie jest jedyną formą gwarantującą zachowanie zdrowia psychicznego."
— bruczkowski.
Reposted fromrol rol viastuckedinsoul stuckedinsoul

September 27 2016

zabka
07:29
zabka
07:29
grafika love, couple, and kiss
Reposted fromweightless weightless viakatastrofo katastrofo
zabka
06:37
Nie martwi mnie to co się w moim życiu stanie. Martwi mnie to, co mnie ominie.
— Aleksandra Steć ze strony na fcb. "Moja dusza pachnie Tobą"

September 25 2016

zabka
11:50
Nie wiem, dlaczego czułem się tak beznadziejnie śmieszny i samotny.
— Marek Hłasko
zabka
11:49
zabka
11:49
3664 783f
Reposted fromcaraseen caraseen viajanealicejones janealicejones
zabka
11:48
2819 98ad
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaMrrruk Mrrruk
zabka
11:48
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted frommanekin manekin viaporanny poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl