Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2017

zabka
20:59
20:59
zabka
20:59
believe this log
Reposted fromcube cube viajazzuj jazzuj

October 04 2017

zabka
11:16
8973 f724 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna

September 29 2017

zabka
13:23
zabka
12:26
12:24
I hate you because I will have to wonder for the rest of my life why I wasn’t enough.
— 10:40 am
(via written-on-polaroids)
zabka
12:23
12:22
11:57
11:57
2501 fdcb
11:57
5345 fecf
Reposted frombrumous brumous viajanealicejones janealicejones
11:56
2111 2ffb 500
Reposted fromdivi divi viajazzuj jazzuj
11:56

subtelna-melodia:

I nigdy nie wiem, kiedy znów dopadnie mnie to poczucie. Beznadziejności. Poczucie, że do niczego się nie nadaje. Poczucie, że najlepiej byłoby, gdyby mnie nie było.

Reposted fromkostuchna kostuchna viadivi divi
zabka
11:50
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viairbjarbirb irbjarbirb
zabka
11:46
6716 1e9d 500
Tkw M.Halber "najgorszy człowiek na świecie"
zabka
11:16
7827 ef00 500
 2016 soup.io
Reposted fromBAM BAM viairbjarbirb irbjarbirb
zabka
11:07
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viairbjarbirb irbjarbirb
zabka
11:07
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viairbjarbirb irbjarbirb
zabka
11:03
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viairbjarbirb irbjarbirb
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl