Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2019

zabka
15:41
5681 d7d0 500
Reposted fromSquareTXT SquareTXT viasmutnazupa smutnazupa
zabka
15:41
8237 b1bb 500
Reposted fromLukilukister Lukilukister viaPoranny Poranny
zabka
15:34
9344 c03d 500

November 01 2019

zabka
10:37
7812 b39a 500
Reposted fromnutt nutt viaiblameyou iblameyou
zabka
10:37
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromlovvie lovvie viapuszdebaton puszdebaton
zabka
10:37
8553 9e19 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamadinsane madinsane
zabka
10:36
zabka
10:35
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadinsane madinsane
zabka
10:34
3267 c844
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viamadinsane madinsane

October 31 2019

zabka
19:00
9951 0c5a 500
Reposted fromexistential existential viamadinsane madinsane
zabka
18:59
Może prawdziwa miłość jest kwestią decyzji. Decyzji o daniu komuś szansy. Poświęceniu się dla kogoś, bez oglądania się na możliwość cofnięcia wszystkiego albo na to czy ktoś Cię zrani, albo czy on jest tym jedynym.
Może miłość nie jest czymś co Ci się przydarza.
Być może to coś, co musisz wybrać. 
— "Love and Other Disasters" (2006
Reposted fromlovvie lovvie viamadinsane madinsane
zabka
18:59
5009 5d4f 500
Reposted fromtfu tfu viamadinsane madinsane

October 28 2019

23:54
Jakie to dziwne, gdy człowiek jest szczęśliwy. Często nawet o tym nie wie. Nie zdaje sobie z tego sprawy. Dopiero później, żyjąc wspomnieniami, zauważa, że to, co go wtedy spotkało, to było właśnie szczęście.
— (via skmmks)
zabka
23:54
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie viamadinsane madinsane
zabka
23:54
Jedną z najtrudniejszych rzeczy do przyznania jest to, że nie kochano nas wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy.
— Alex Michaelides
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamadinsane madinsane
23:53

October 15 2019

zabka
13:57
2216 b584
Reposted fromBabson Babson viaerrortryagain errortryagain
zabka
13:57
6000 2d99 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaerrortryagain errortryagain
zabka
13:55
zabka
13:52
Reposted fromshakeme shakeme viaCattleya Cattleya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl